assessoria.com / Especialistes al teu costat

david castellví


El Lletrat David Castellví i Roig, ve oferint els seus serveis a empreses i particulars com a advocat especialista en Dret del Treball i de la Seguretat Social. Els seus inicis com a advocat laboralista es remunten a gener de 1.995, havent prestat des de llavors serveis en l’àmbit privat així com advocat de mútua d’accidents de treball i d’entitats del “tercer sector”.