assessoria.com / Especialistes al teu costat

DECLARACIÓ ANUAL DE CLIENTS I PROVEÏDORS

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Per la present els informem que durant el mes de FEBRER s’ha de presentar la declaració de clients i proveïdors amb els que, durant l’exercici 2016, s’han superat els 3.005’06 € de volum d’operacions.

 • DATA: El terminide presentació finalitza el dia 28 DE FEBRER.
 • DADES A INCLOURE:
  • Tots els clients i proveïdors (inclosos assegurançes i comisions bancàries) amb els que l’import de facturació superi els 3.005’06 €, IVA inclòs, durant tot l’exercici 2016, per qualsevol concepte, desglossant trimestralment l’import declarat.
  • MODULS, s’han de relacionar les factures de compra incloses al llibre de despeses i les factures de venda sense retenció.
  • el desglossament serà anual, no cal incloure els subministres de llum, gas i aigua, ni les assegurances relacionades amb l’edifici.
 • NO s’han de relacionar les operacions incloses en altres declaracions tal com:
  • Factures amb retenció de IRPF.
  • Adquisicions i entregues intracomunitàries.
  • Operacions amb Canàries, Ceuta i Melilla.

Etiquetes: