assessoria.com / Especialistes al teu costat

DECLARACIONS DEL TERCER TRIMESTRE DEL IVA

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Els informem que durant el mes d’octubre finalitzen els següents terminis de presentació de declaracions fiscals:

TERMINIS PER LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS:
20 D’OCTUBRE DECLARACIONS DEL TERCER TRIMESTRE:
  1. Declaració trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), models 303.
  2. Pagament fraccionat a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), models 123, 130 i 131.
  3. Ingrés de les retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), per rendiments del treball i d’activitats professionals, model 111, i per arrendament de locals de negoci, model 115.
  4. 2n Pagament a compte del Impost de Societats, models 202 i 218.
  5. Declaració recapitulativa d’adquisicions i entregues intracomunitàries (Unió Europea), model 349.

Els reiterem la importància de mantenir la comptabilitat al dia, per poder fer una valoració dels beneficis o pèrdues actuals i una previsió del resultat de l’exercici abans de final d’any.

Els recordem que el termini per presentar les declaracions, amb resultat a ingressar, finalitza el dia 13 d’Octubre, a partir d’aquesta data vostès hauran de tramitar la sol·licitud del codi NRC amb la seva entitat bancària per poder presentar les declaracions.

En espera que ens aportin la documentació necessària, ABANS DEL DIA 9 D’OCTUBRE, a fi de poder responsabilitzar-nos de complimentar les seves declaracions fiscals amb el tems mínim necessari per al seu processament i presentació davant de l’Agència Tributària.

Per qualsevol consulta, estem a la seva disposició.
assessoria-vilaseca-596

Etiquetes: ,