assessoria.com / Especialistes al teu costat

DECLARACIONS DEL TERCER TRIMESTRE DEL IVA

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Els informem que durant el mes d’octubre finalitzen els següents terminis de presentació de declaracions fiscals:

TERMINIS PER LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS:
20 D’OCTUBRE DECLARACIONS DEL TERCER TRIMESTRE:
 1. Declaració trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), models 303.
 2. Pagament fraccionat a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), models 123, 130 i 131.
 3. Ingrés de les retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), per rendiments del treball i d’activitats professionals, model 111, i per arrendament de locals de negoci, model 115.
 4. 2n Pagament a compte del Impost de Societats, models 202 i 218.
 5. Declaració recapitulativa d’adquisicions i entregues intracomunitàries (Unió Europea), model 349.

Els reiterem la importància de mantenir la comptabilitat al dia, per poder fer una valoració dels beneficis o pèrdues actuals i una previsió del resultat de l’exercici abans de final d’any.

Els recordem que el termini per presentar les declaracions, amb resultat a ingressar, finalitza el dia 13 d’Octubre, a partir d’aquesta data vostès hauran de tramitar la sol·licitud del codi NRC amb la seva entitat bancària per poder presentar les declaracions.

En espera que ens aportin la documentació necessària, ABANS DEL DIA 9 D’OCTUBRE, a fi de poder responsabilitzar-nos de complimentar les seves declaracions fiscals amb el tems mínim necessari per al seu processament i presentació davant de l’Agència Tributària.

Per qualsevol consulta, estem a la seva disposició.
assessoria-vilaseca-596

DECLARACIÓ ANUAL DE CLIENTS I PROVEÏDORS

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Per la present els informem que durant el mes de FEBRER s’ha de presentar la declaració de clients i proveïdors amb els que, durant l’exercici 2016, s’han superat els 3.005’06 € de volum d’operacions.

 • DATA: El terminide presentació finalitza el dia 28 DE FEBRER.
 • DADES A INCLOURE:
  • Tots els clients i proveïdors (inclosos assegurançes i comisions bancàries) amb els que l’import de facturació superi els 3.005’06 €, IVA inclòs, durant tot l’exercici 2016, per qualsevol concepte, desglossant trimestralment l’import declarat.
  • MODULS, s’han de relacionar les factures de compra incloses al llibre de despeses i les factures de venda sense retenció.
  • el desglossament serà anual, no cal incloure els subministres de llum, gas i aigua, ni les assegurances relacionades amb l’edifici.
 • NO s’han de relacionar les operacions incloses en altres declaracions tal com:
  • Factures amb retenció de IRPF.
  • Adquisicions i entregues intracomunitàries.
  • Operacions amb Canàries, Ceuta i Melilla.

Terminis de presentació de declaracions fiscals

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Logo assessoria vilaseca. 74 x 74 pixelsLleida, octubre de 2015.

Els informem que durant el mes d’octubre finalitzen els següents terminis de presentació de declaracions fiscals:

TERMINIS PER LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS: 20 D’OCTUBRE
DECLARACIONS DEL TERCER TRIMESTRE:

1-    Declaració trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), model 303.

2-    Pagament fraccionat a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), models 123, 130 i 131.

3-    Ingrés de les retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), per rendiments del treball i d’activitats professionals, model 111, i per arrendament de locals de negoci, model 115.

4-    2n Pagament a compte del Impost de Societats, models 202 i 218.

5-    Declaració recapitulativa d’adquisicions i entregues intracomunitàries (Unió Europea), model 349.

Els recordem que el termini per presentar les declaracions, amb resultat a ingressar, finalitza el dia 15 d’Octubre, a partir d’aquesta data vostès tindran que tramitar la sol·licitud del codi NRC amb la seva entitat bancària per poder presentar les declaracions..

En espera que ens aportin la documentació necessària, ABANS DEL DIA 9 D’OCTUBRE, a fi de poder responsabilitzar-nos de complimentar les seves declaracions fiscals amb el temps mínim necessari per al seu processament i presentació davant de l’Agència Tributària.

 

NOVETATS FISCALS:

Modificació de les retencions a aplicar:

Els recordem que a partir de 12 de juliol de 2015, d’acord amb el Reial Decret-Llei 09/2015 de 11 de juliol de 2015, es modifiquen les retencions a aplicar, principalment, en els següents casos:

 • Arrendament de locals comercials: es redueix la retenció del 20% al 19,50%.
 • Professionals amb caràcter general: es redueix la retenció del 19% al 15%.
 • Professionals de nou inici, any d’inici i els dos següents anys: es redueix la retenció del 9% al 7%

Els adjuntem l’esquema facilitat per l’Agència Tributària sobre la modificació de les retencions a aplicar.

 

Reforma Fiscal de la Llei General Tributària:

A la nostra secció de noticies podran trobar un estudi detallat de la Reforma Fiscal, elaborat per l’Associació espanyola d’assessors fiscals (AEDAF).

Atentament,

Assessoria Vilaseca