assessoria.com / Especialistes al teu costat

Obligacions fiscals Juliol 2015

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Els informem que durant el mes de Juliol, finalitzen els següents terminis de presentació de declaracions fiscals:

TERMINIS PER LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS:
20 DE JULIOL – DECLARACIONS DEL SEGON TRIMESTRE:

  • Declaració trimestral de l’ I.V.A.*
  • Pagament fraccionat a compte de l’ I.R.P.F.*
  • Ingrés de les retencions de l’ I.R.P.F., per rendiments del treball, d’activitats professionals i per arrendaments de locals de negoci.*
  • Declaració recapitulativa d’adquisicions y entregues intracomunitàries.

* Els recordem que el termini per presentar les declaracions, amb resultat a ingressar, finalitza el dia 15 de Juliol, a partir d’aquesta data vostès tindran que tramitar la sol·licitud del codi NRC amb la seva entitat bancària per poder presentar les declaracions..

En espera que ens aportin la documentació necessària, ABANS DEL DIA 10 DE JULIOL, a fi de poder responsabilitzar-nos de complimentar les seves declaracions fiscals amb el temps mínim necessari per al seu processament i presentació davant de l’Agència Tributària.

SOCIETATS:

Les societats han de presentar les següents declaracions anuals corresponents a l’exercici 2014:

  • Fins al dia 27: Impost de Societats.
  • Fins al dia 30: Dipòsit dels Comptes Anuals.

Els Comptes Anuals de l’exercici 2014 s’han de dipositar al Registre Mercantil de la província on radica el domicili fiscal de la Societat. La no presentació implica el bloqueig tant del Registre Mercantil com del Registre de la Propietat, es a dir, no es podrà registrar cap escriptura ni document relatiu a la Societat fins que no s’hagin dipositat tots els Comptes Anuals

Etiquetes: , , , , ,