assessoria.com / Especialistes al teu costat

Defensa jurídica


Serveis especialitzats per a PIMES, societats, autónoms i particulars: Defensa jurídica

LLISTAT D’ESPECIALITATS JURÍDIQUES

 • DRET PROCESSAL CIVIL I PENAL: TOTES LES MATÈRIES.
 • DRET CIVIL I DRET CIVIL CATALÀ:
  • Arrendaments rústics i urbans.
  • Contractació civil.
  • Reclamacions de quantitat civils.
  • Dret de família.
  • Dret de successions.
  • Divisió de cosa comuna.
 • DRET MERCANTIL:
  • Reclamacions de quantitat mercantils.
  • Dret de societats.
  • Dret d’assegurances.