assessoria.com / Especialistes al teu costat

Defensa Laboral


Serveis especialitzats per a particulars: Defensa laboral
  • Defensa jurídica integral del treballador per compte d’altri en matèria de salaris, contractació, acomiadament disciplinari, trasllats, excedències, extinció contractual per causes objectives, classificació professional, incloses reclamacions danys i perjudicis derivats d’accident de treball, recàrrecs de prestacions i indemnitzacions de conveni i, en suma, qualsevol reclamació de drets o interessos previst en el Dret del Treball.
  • Defensa dels interessos del treballador en matèria de regulació temporal d’ocupació (suspensió i reducció), o extinció col·lectiva de contractes.
  • Reclamacions en matèria de Seguretat Social (judicial i administrativa). Prestacions d’incapacitat temporal i invalidesa (en tots els seus graus); impugnació d’alta metgessa per inspecció o extinció del període màxim; reclamacions en matèria d’agreujament d’invalidesa.
  • Reclamació en matèria de prestacions de jubilació, mort i supervivència (viduïtat i orfandat). Enfront de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Reclamacions en matèria de desocupació (prestació de desocupació, salaris de tramitació, procediments oficio sobre tornada de prestacions).