assessoria.com / Especialistes al teu costat

Emprenedors


Serveis especialitzats per a particulars: Emprenedors
  • Estudis de viabilitat.
  • Llicències d’obertura.
  • Comerç internacional.
  • Classificació de contractistes.
  • Assessorament financer.
  • Negociació de deutes.
  • Creació de nova empresa.