assessoria.com / Especialistes al teu costat

Fiscal i comptable


Serveis especialitzats per PIMES, societats i autónoms: Fiscal i comptable

Assessorament

 • Estudis fiscals, planificacions, reestructuracions empresarials i patrimonials.
 • Canvis d’opcions de tributació i política fiscal a seguir amb l’objectiu d’optimitzar les mateixes i reduir la pressió fiscal al màxim.
 • Inspeccions i requeriments de les administracions públiques.
 • Atenció i seguiment de requeriments, embargaments.
 • Representació fiscal davant les administracions publiques i privades.
 • Tramitació i reclamació de saldos impagats dels clients (morosos).
 • Classificacions concursals.
 • Avaluació d’estats financers.
 • Càlculs del tancament fiscal de l’exercici.
 • Desviacions pressupostàries.
 • Atenció personalitzada a cada gestió.
 • Consultes, circulars, butlletins, avisos periòdics…

Gestions

 • Confecció i presentació d’impostos
 • Confecció i presentació de pagaments a compte — segons opció.
 • Liquidació de retencions en lloguers i interessos.
 • Resum anual de retencions d’arrendaments i interessos.
 • Sol·licitud i tramitació d’ajornaments de tots els impostos, sancions, multes i embargs
 • Regularització anual de mòduls.
 • Declaració anual de clients i proveïdors.
 • Amortització de béns d’inversió — mòduls.
 • Càlculs del tancament fiscal de l’exercici.
 • Llibres comptables digitalitzats amb CD-Rom.
 • Legalització de llibres al Registre Mercantil.
 • Llibres d’ingressos i despeses.
 • Llibres d’I.V.A.
 • Llibres de béns d’inversió.
 • Llibres diari, major, inventaris, balanços…
 • Confecció de la declaració de la Renda

Op. Intracomunitàries

 • Declaració intrastat.
 • Declaració recapitulativa

Comptabilitat

 • Assessorament de gestió comptable.
 • Assessorament comptable a les seves oficines per la formació, revisió trimestral i tancament comptable, segons les seves necessitats.
 • Assessorament informàtic.
 • Confecció de la comptabilitat d’estimació objectiva ( mòduls ).
 • Revisió i seguiment continuat del resultat comptable.
 • Anàlisi dels balanços, la seva confecció i compliment dels requisits que son legalment exigibles.
 • Llibres comptables digitalitzats amb CD-Rom.
 • Legalització de llibres al Registre corresponent.
 • Llibres d’ingressos i despeses.
 • Llibres d’I.V.A.
 • Llibres de béns d’inversió.
 • Llibres diari, major, inventaris, balanços..

Altres Serveis

 • Assessorament, tramitació i inscripció de documents i escriptures notarials.
 • Assessorament, tramitació i planificació herències.
 • Assessorament i tramitació d’ajudes i subvencions davant de qualsevol organisme.
 • Atenció i seguiment de requeriments.
 • Registres Propietat i Mercantil.
 • Certificacions actes.
 • Beques i certificats..