assessoria.com / Especialistes al teu costat

Selecció de personal


Serveis especialitzats per PIMES, societats i autónoms: Selecció de personal

Servei ofert als nostres clients i a tot tipus d’empreses, consistent en, gestió de TEST per ajudar-li a prendre decisions en els seus processos de RR.HH., realitzant informes de personalitat segons el lloc de treball.

Disposem de les eines més modernes per a:

  • Analitzar la personalitat i el perfil professional dels candidats/es.
  • Detectar habilitats comercials.
  • Avaluar comandaments intermedis i directius.
  • Examinar el perfil professional.
  • Avaluar les capacitats intel·lectuals.
  • Seleccionar a les persones emocionalment intel·ligents.
  • Avaluar el nivell d’anglès o francès.
  • Resposta al Test de cultura general.