assessoria.com / Especialistes al teu costat

Entrades amb els Tags ‘IVA’

DECLARACIONS DEL TERCER TRIMESTRE DEL IVA

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Els informem que durant el mes d’octubre finalitzen els següents terminis de presentació de declaracions fiscals:

TERMINIS PER LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS:
20 D’OCTUBRE DECLARACIONS DEL TERCER TRIMESTRE:
 1. Declaració trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), models 303.
 2. Pagament fraccionat a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), models 123, 130 i 131.
 3. Ingrés de les retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), per rendiments del treball i d’activitats professionals, model 111, i per arrendament de locals de negoci, model 115.
 4. 2n Pagament a compte del Impost de Societats, models 202 i 218.
 5. Declaració recapitulativa d’adquisicions i entregues intracomunitàries (Unió Europea), model 349.

Els reiterem la importància de mantenir la comptabilitat al dia, per poder fer una valoració dels beneficis o pèrdues actuals i una previsió del resultat de l’exercici abans de final d’any.

Els recordem que el termini per presentar les declaracions, amb resultat a ingressar, finalitza el dia 13 d’Octubre, a partir d’aquesta data vostès hauran de tramitar la sol·licitud del codi NRC amb la seva entitat bancària per poder presentar les declaracions.

En espera que ens aportin la documentació necessària, ABANS DEL DIA 9 D’OCTUBRE, a fi de poder responsabilitzar-nos de complimentar les seves declaracions fiscals amb el tems mínim necessari per al seu processament i presentació davant de l’Agència Tributària.

Per qualsevol consulta, estem a la seva disposició.
assessoria-vilaseca-596

Terminis de presentació de declaracions fiscals

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Logo assessoria vilaseca. 74 x 74 pixelsLleida, octubre de 2015.

Els informem que durant el mes d’octubre finalitzen els següents terminis de presentació de declaracions fiscals:

TERMINIS PER LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS: 20 D’OCTUBRE
DECLARACIONS DEL TERCER TRIMESTRE:

1-    Declaració trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), model 303.

2-    Pagament fraccionat a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), models 123, 130 i 131.

3-    Ingrés de les retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), per rendiments del treball i d’activitats professionals, model 111, i per arrendament de locals de negoci, model 115.

4-    2n Pagament a compte del Impost de Societats, models 202 i 218.

5-    Declaració recapitulativa d’adquisicions i entregues intracomunitàries (Unió Europea), model 349.

Els recordem que el termini per presentar les declaracions, amb resultat a ingressar, finalitza el dia 15 d’Octubre, a partir d’aquesta data vostès tindran que tramitar la sol·licitud del codi NRC amb la seva entitat bancària per poder presentar les declaracions..

En espera que ens aportin la documentació necessària, ABANS DEL DIA 9 D’OCTUBRE, a fi de poder responsabilitzar-nos de complimentar les seves declaracions fiscals amb el temps mínim necessari per al seu processament i presentació davant de l’Agència Tributària.

 

NOVETATS FISCALS:

Modificació de les retencions a aplicar:

Els recordem que a partir de 12 de juliol de 2015, d’acord amb el Reial Decret-Llei 09/2015 de 11 de juliol de 2015, es modifiquen les retencions a aplicar, principalment, en els següents casos:

 • Arrendament de locals comercials: es redueix la retenció del 20% al 19,50%.
 • Professionals amb caràcter general: es redueix la retenció del 19% al 15%.
 • Professionals de nou inici, any d’inici i els dos següents anys: es redueix la retenció del 9% al 7%

Els adjuntem l’esquema facilitat per l’Agència Tributària sobre la modificació de les retencions a aplicar.

 

Reforma Fiscal de la Llei General Tributària:

A la nostra secció de noticies podran trobar un estudi detallat de la Reforma Fiscal, elaborat per l’Associació espanyola d’assessors fiscals (AEDAF).

Atentament,

Assessoria Vilaseca

Obligacions fiscals Juliol 2015

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Els informem que durant el mes de Juliol, finalitzen els següents terminis de presentació de declaracions fiscals:

TERMINIS PER LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS:
20 DE JULIOL – DECLARACIONS DEL SEGON TRIMESTRE:

 • Declaració trimestral de l’ I.V.A.*
 • Pagament fraccionat a compte de l’ I.R.P.F.*
 • Ingrés de les retencions de l’ I.R.P.F., per rendiments del treball, d’activitats professionals i per arrendaments de locals de negoci.*
 • Declaració recapitulativa d’adquisicions y entregues intracomunitàries.

* Els recordem que el termini per presentar les declaracions, amb resultat a ingressar, finalitza el dia 15 de Juliol, a partir d’aquesta data vostès tindran que tramitar la sol·licitud del codi NRC amb la seva entitat bancària per poder presentar les declaracions..

En espera que ens aportin la documentació necessària, ABANS DEL DIA 10 DE JULIOL, a fi de poder responsabilitzar-nos de complimentar les seves declaracions fiscals amb el temps mínim necessari per al seu processament i presentació davant de l’Agència Tributària.

SOCIETATS:

Les societats han de presentar les següents declaracions anuals corresponents a l’exercici 2014:

 • Fins al dia 27: Impost de Societats.
 • Fins al dia 30: Dipòsit dels Comptes Anuals.

Els Comptes Anuals de l’exercici 2014 s’han de dipositar al Registre Mercantil de la província on radica el domicili fiscal de la Societat. La no presentació implica el bloqueig tant del Registre Mercantil com del Registre de la Propietat, es a dir, no es podrà registrar cap escriptura ni document relatiu a la Societat fins que no s’hagin dipositat tots els Comptes Anuals

Recuperació de l’IVA en viatjes a l’estranger

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Logo assessoria vilaseca. Si vostè te clients a l’estranger i te d’anar a visitar-los o te d’assistir a congressos, guardi totes les factures perquè  pot demanar la devolució de l’Iva d’hotels, menjars, lloguer de cotxes, etc.

Serà el model 360, a presentar el 30 de setembre de l’any següent.

Per poder veure la noticia sencera. Annexem  link. Com recuperar l’IVA suportat fora d’Espanya

Criteri de Caixa

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Recentment s’ha aprovat la possibilitat d’optar per un criteri de caixa en l’IVA, és a dir, poder pagar l’IVA un cop cobrat.

Per poder aplicar aquest criteri, s’hi ha d’optar expressament durant el mes de desembre de l’exercici anterior. Només podran aplicar aquest criteri els qui hagin optat per ell.

Però no tot és bonic. Els inconvenients d’aplicar el criteri de caixa són:

 1. Que tampoc es pot deduir l’IVA suportat fins que no es pagui.
 2. Que hem de comunicar-ho als nostres clients, els quals no es podran deduir l’IVA suportat amb les nostres factures fins que les hagin abonat.
 3. COMPLEXITAT. Augment d’obligacions formals, tant nostres com dels nostres clients, que hauran comptabilitzar les factures amb les seves dates de cobrament/pagament i els medis de pagament.
 4. MAJOR CONTROL. És un règim especial molt formalista. Donarà lloc, sens dubte, a majors controls i revisions d’IVA, amb tot el que suposa.
 5. CLIENTS. Ja circulen per internen comentaris sobre que les grans empreses no contractaran amb empreses subjectes a aquest criteri.

En cas d’interessar-li una ampliació de la informació, per decidir si optar o no pel Règim Especial, els preguem es posin en contacte amb nosaltres durant aquest mes.

RESUM = Seran molts pocs els contribuents que puguin sortir beneficiats optant per aquest Règim Especial.

Adjuntem un breu resum sobre el Règim Especial del Criteri de Caixa ( arxiu PDF ).

 

Poden llegir més informació sobre aquest tema en aquest article.